Avoin kohtaamispaikka sinulle, joka elät tai olet elänyt päihdemaailmassa.

Kaikenlaisesta syrjinnästä ja väkivallasta vapaa alue.

Halutessasi saat apua mm. toimentuloon ja arjenhallintaan liittyvissä asioissa Oodin omalta sosiaalityöntekijältä.

Sinulla on mahdollisuus oman mielenkiintosi mukaan osallistua esim. retkiin, tapahtumiin ja ryhmiin tai vaikka käydä vain kahvilla.

Terveydenhoitajan vastaanotto maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 12-15 ja lääkärin vastaanotto tiistaisin klo 13-15.

Voit asioida nimettömänä.

Emme edellytä päihteettömyyttä – tulethan kuitenkin asiointikunnossa.

Tavoitteena ehkäistä huumeiden käytön sosiaalisia, kulttuurisia ja terveydellisiä haittoja sekä lisätä yhdenvertaisuutta ja osallisuutta yhteiskunnassa.

Jokaisen tulee saada aidosti kuulua yhteiskuntaamme ja tuntea, että voi itse vaikuttaa elämäänsä.

Osallisuuskeskus OODI on Rovalan Setlementti ry:n ja Rovaniemen kaupungin kumppanuushanke huumeiden käytön haittoja vähentävän toiminnan kehittämiseksi. Hanke koostuu kahdesta osahankkeesta:

  • Järjestölähtöiseen auttamistyöhön sekä kansalaistoimintaan perustuva osallisuuden edistämisen osahanke.

  • Tartuntatautiasetukseen perustuva terveysneuvonnan osahanke.

Hankkeen rahoittavat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA sekä Rovaniemen kaupunki. Hankekoordinaatiosta ja toteutuksesta vastaa Rovalan Setlementti ry.

Hankkeen tarkoituksena on luoda haittoja vähentävässä viitekehyksessä pohjoiselle alueelle sellaisia syrjäytymistä vastustavia toimintamalleja ja terveyden edistämisen käytäntöjä, joilla torjutaan ja ehkäistään huumeiden käyttöön liittyviä sosiaalisia, kulttuurisia ja terveydellisiä haittoja.

Tavoitteena on parantaa huumeita käyttävien yhdenvertaista mahdollisuutta osallistua ja saada palveluita yhteiskunnassa. Osallisuuskeskus Oodi pyrkii mm. ohjaamaan ja neuvomaan vähempiriskiseen huumeiden käyttöön, turvallisempaan sukupuolikäyttäytymiseen sekä tautien ehkäisyyn, testaamiseen ja hoitoon.